رفتن به بالا

پایگاه خبری تخصصی افق اندیشان مشهد (حوزه معماری و شهرسازی)


  • سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • الثلاثاء ۶ شوال ۱۴۴۲
  • 2021 Tuesday 18 May
  • شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰
  • کد خبر : 2308
  • چاپ خبر : رابطه فرهنگ و حس مکان در شهرسازی

مکان در شهرسازی دارای ویژگی های اساسی می باشد که ویژگی های فرهنگی از ارزشمندترین خصوصیات مکان در شهرسازی است.بنابراین مکان های انسان ساخت که در راستای پاسخگویی به نیازهای شهروندان در طول تاریخ ماندگار شده اند، قابل تفکر می باشند. در این مقاله سعی بر آن شد تا رابطه فرهنگ و حس مکان در […]

مکان در شهرسازی دارای ویژگی های اساسی می باشد که ویژگی های فرهنگی از ارزشمندترین خصوصیات مکان در شهرسازی است.بنابراین مکان های انسان ساخت که در راستای پاسخگویی به نیازهای شهروندان در طول تاریخ ماندگار شده اند، قابل تفکر می باشند.

در این مقاله سعی بر آن شد تا رابطه فرهنگ و حس مکان در شهرسازی در کشور را مورد بررسی قرار دهد. که اثرگذارترین معنای حس مکان دردیدگاه پدیدارشناسی و روانشناسی محیطی، در تجربه رابطه نمادین شهروندان و مکان نهفته است که ضمن فرهنگی بودن آن از دیگر منابع تاریخی، اجتماعی، سیاسی نیز الهام گرفته و تقویت شده است. با نگاهی به شهرسازی کشور ایران حضور حس مکان در اکثر مکان ها به خوبی نمایان است؛ همچنین عناصر فرهنگی و کلیه فرآیندهای ناشی از تاثیر انسان و محیط اطراف او بر ساختار مکان موثر می باشد.

مفهوم مکان و حس مکان امروزه از مهمترین مسائل پیش رو در فضاهای شهری بوده و چالش بسیاری از متخصصین شهری می باشد. حس مکان را می توان درک افراد از محیط هایی دانست که نسبت به محیط، شناختی نسبی یا کافی دارند. وجود حس مکان در فضاهای شهری در واقع موجب شکل گیری رابطه ای خاص بین فرد و محیط می گردد.
مفهوم حس مکان در مقیاس های گوناگون مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد؛ از سطح خانه شروع شده و به مقیاس های بزرگتر در حد محله منتهی می گردد. در این میان می توان به این امر اشاره نمود که فضاهای شهری از جمله مهم تریند بخش های شهرند که وجود حس مکان شهروندان نسبت به آنها از جمله مهمترین و ارزشمندترین معیارهای
ارزیابی این فضاها به شمار می رود )میرغلامی و آیشم، .(۷۰ ،۱۳۹۵)یکی از مباحث اثرگذار در تحلیل حس مکان در شهرسازی، رابطه آن با فرهنگ می باشد. عناصر کالبدی فضا تاثیر مستقیم بر کیفیت روابط انسانی دارد و به طور مستقیم فرهنگ جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، فرهنگ و معماری در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بوده اند و هرگز نمی توان تاثیر فرهنگ یک منطقه را بر معماری آن منطقه منکر شد. معماری در زمان های گذشته نمایانگر گزینش مناسب و شایسته برای زندگی انسان ها بوده است. محیط های پیوسته و هماهنگ متناسب با روابط فرهنگی و اجتماعی جاری میان مردم مکان هایی را می ساخت که پاسخگوی نیازهای روحی و جسمی مردم بودند. فقدان حس مکان در شهرهای جدید و به تبع آن عدم احساس تعلق به آنها از مشکلات پنهانی است که در دراز مدت احساس بی ریشگی را در ساکنین این محیط ها دامن می زند. شباهت شهرهای جدید به یکدیگر نیز بی مکانی آنها را تشدید و تکثیر می نماید رنجبر، .(۲ ،۱۳۹۶) لذا در این تحقیق تلاش بر این است تا رابطه فرهنگ و حس مکان در شهرسازی را مورد سنجش قرار دهیم

نویسنده:علی راستگو

دانلود فایل کامل مقاله:

رابطه فرهنگ و حس مکان در شهرسازی

 

 

اخبار مرتبطآخرین نظرات