مقالات

شهرسازی مشارکتی با تاکید بر نقش کودکان در فرآیند برنامه‌ریزی و طراحی‌شهری در دوران کرونا

شهرسازی مشارکتی با تاکید بر نقش کودکان در فرآیند برنامه‌ریزی و طراحی‌شهری در دوران کرونا

تلاش برنامه‌ریزان و محققان حوزه کودک در دخیل کردن هرچه بیشتر کودکان در فرآیند برنامه ریزی شهری است. بی شک مشارکت کودکان ابتدا نیازمند درک کاملی از مفاهیم مربوط به...

تحلیلی بر فرآیندهای صدور مجوزهای شهرسازی و سنجش میزان رضایت شهروندان از دریافت ارائه خدمات

تحلیلی بر فرآیندهای صدور مجوزهای شهرسازی و سنجش میزان رضایت شهروندان از دریافت ارائه خدمات

شــهرداری هــا بــه عنـوان اجرایی تریــن رکــن مدیریــت شــهری، نقــش بســزایی در ســاماندهی امــور و ایجــاد رضایــت در شـهروندان دارد و کاهـش میـزان رضایـت شـهروندان، اثـر بخشـی سـازمان و نهادهـای...

صفحه 1 از 8 1 2 8

پربیننده ترین مطالب

هیچ محتوایی موجود نیست